Огурец Взгляд F1

Огурец Взгляд F1

Доступно в размерах:

Заказать

  • (093) 545-04-12
  • (0472) 33-12-85
  • (067) 756-18-95
  • (095) 587-78-44

Огурец Взгляд F1

Ранний высокоурожайный пчелоопыляемый гибрид для выращивания в открытом грунте и под пленкой. От

всходов до первого сбора 45-48 дней. Зеленец удлиненный, светло-зеленый, среднебугорчатый, черношипий, 9-

11 см, весом 90-110 г. Имеет высокую стойкость против пероноспороза. Ранний и дружный урожай. Подходит

для соления и потребления в свежем виде. Культура требовательна к теплу, влаге и плодородию почвы.

Хорошо реагирует на органические и минеральные удобрения. Высевать после угрозы заморозков, когда почва

прогреется до 10-12 ° С. Норма высева 0,2-0,5 г/м2, глубина заделки 3-4 см. В фазе 1-2 листьев формировать

густоту растений.


Огірок Взгляд F1

Ранній високоврожайний бджолозапильний гібрид для вирощування у відкритому ґрунті та під плівкою. Від

сходів до першого збирання 45-48 днів. Зеленець видовжений, світло-зелений, середньогорбкуватий,

чорношипий, 9-11 см, вагою 90-110 г. Має високу стійкість проти пероноспорозу. Ранній і дружний урожай.

Придатний для соління та споживання у свіжому вигляді. Культура вибаглива до тепла, вологи та родючості

ґрунту. Добре реагує на органічні та мінеральні добрива. Висівати після загрози заморозків, коли ґрунт

прогріється до 10-12°С. Норма висіву 0,2-0,5 г/м2, глибина загортання 3-4 см. У фазі 1-2 листків формувати

густоту рослин.

Write a review

Note: HTML is not translated!
    Bad           Good